HOME

Wat gaan we doen met 1,5 miljoen?

Wij als Stichtse Vecht Beweegt willen graag van de burgers weten wat hun mening is over een onderwerp. Op dit moment loopt er zo’n onderwerp namelijk  de verbouw van het Koetshuis bij Boom en Bosch in Breukelen tot een raadzaal. We hebben daar zeer veel vragen over gesteld en zelfs onze commissieleden hebben ingesproken tijdens de laatste raadsvergadering. Het gaat om het volgende:

Het college van B&W heeft een raadsvoorstel liggen voor de verbouwing van het Koetshuis in Breukelen tot een raadzaal en commissie ruimtes. De kosten voor de verbouwing komen op een totaal bedrag van ongeveer € 1.500.000,00. De gemeenteraad komt 10 keer per jaar bijeen. Er zijn gemeentes, die zonder raadzaal werken en maandelijks op een huurlocatie vergaderen voor een bedrag van plus/minus € 25.000,00.

Zoudt U als raadslid:

  1. voor of tegen dit raadsvoorstel stemmen?
  2. voor of tegen de bouw van een andere raadzaal zijn?
  3. Heeft U soms nog een suggestie welke invulling we ook kunnen geven aan het Koetshuis.

Geef uw mening op minimaal de eerste twee vragen op het volgende e-mail adres : stichtsevechtbeweegt@gmail.com.

Huishoudelijke hulp vermoedelijk onjuist en onrechtmatig vastgesteld?
Vraag een herindicatie aan

Politiek roept inwoners met huishoudelijke hulp op een herindicatie aan te vragen.

Wat is er aan de hand?
Op 27 september jongstleden hebben de gezamenlijke fracties van de PvdA Stichtse Vecht, Lokaal Liberaal, Maarssen 2000 en Stichtse Vecht Beweegt een motie ingediend in de raadsvergadering over de huishoudelijke hulp. De motie riep het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) op om alle mensen waarbij de huishoudelijke hulp was gekort per 1 januari 2016 hun oude uren terug te geven van vóór 1 januari 2016. Na de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep op 18 mei 2016 bleek namelijk dat Stichtse Vecht de huishoudelijke hulp niét goed en onrechtmatig uitvoert. De motie werd echter niet aangenomen in de raadsvergadering. Het College had al gekozen had voor een andere weg.

Volgens bovengenoemde partijen leidt de huidige keuze van het College van B&W tot een ongelijke behandeling van verschillende groepen mensen die hulp ontvangen. De mensen die ná 18 mei jongstleden in bezwaar zijn gegaan op een van de brieven die zij van de gemeente ontvingen, hebben hun oude (vaak meerdere) uren teruggekregen van vóór 1 januari 2016. De mensen die niet officieel in bezwaar zijn gegaan, maar wel geklaagd hebben of een herziening hebben aangevraagd, moeten een gesprek met de gemeente hebben gehad waarin opnieuw uren worden vastgesteld.

Wanneer is de huishoudelijke hulp vermoedelijk onjuist en onrechtmatig vastgesteld?
Had de cliënt in 2016 meer uren huishoudelijke hulp en heeft de cliënt nu minder uren huishoudelijke hulp en heeft de cliënt van de gemeente zelf (dus niet van de zorgorganisatie) in 2016 nooit een brief ontvangen waarin concreet staat wat er in het huis van de cliënt schoongemaakt moet worden en hoe vaak deze verschillende werkzaamheden moeten gebeuren, dan is de kans enorm groot dat de gemeente de hulp bij de cliënt niet juist en onrechtmatig heeft vastgesteld. Mogelijk krijgt de cliënt daardoor te weinig hulp.

De genoemde partijen roepen déze mensen op een herziening aan te vragen. Voor het aanvragen van zo’n herziening kunnen mensen gebruik maken van een standaardbrief.
Deze kunt u hier downloaden:   BRIEF VERZOEK TOT HERZIENING HUISHOUDELIJKE HULP

Ook kunnen mensen telefonisch contact opnemen voor het ontvangen van een standaardbrief per post of voor het krijgen van nadere informatie:
PvdA Stichtse Vecht: www.stichtsevecht.pvda.nl  of 0614461994
Maarssen 2000: www.maarssen2000.nl  of 0644259225
Lokaal Liberaal: www.lokaalliberaal.nl  of 0628347938
Stichtse Vecht Beweegt: www.stichtsevecht-beweegt.nl  of 0614255717

foto-pvda_m2000_ll_svb

 

Van links naar rechts: Dik van t Hof (Stichtse Vecht Beweegt), Els Swerts (PvdA Stichtse Vecht), Bas Verwaaijen (Lokaal Liberaal) en Ron Druppers (Maarssen 2000).

 

 

Stichtse Vecht Beweegt: een partij voor betrokken inwoners

Zoekt u ons verkiezingsprogramma?

Stichtse Vecht Beweegt, lijst 9, heeft als enige partij geen standaard verkiezingsprogramma, dus u zult deze dan ook niet vinden op onze website. Vanuit Den Haag kwamen er de afgelopen drie jaar veel bezuinigingen op ons af en ook in de komende raadsperiode zullen er meerdere bezuinigingen gaan plaatsvinden. Maar ook  nu nog onbekende zaken zullen wij moeten oplossen voor u als burger. Vanuit dat oogpunt vinden wij het realistischer om enkele actiepunten te presenteren, waarmee wij de komende raadsperiode aan de slag gaan. Deze concrete actiepunten zijn;

  • Behoud van voorzieningen en zorg in de kleine kern.
  • Samenwerking met andere gemeenten is goed, maar geen fusie met andere gemeenten.
  • Groene omgeving intact laten.
  • Een gemeenteraad die het voortouw neemt.
  • Blijven werken aan sociale huurwoningen.
  • Transparant, helder en eerlijk bestuur.

Wij zijn de hele raadsperiode actief en bereikbaar via 06-14255717 of per e-mail.

Kortom; een stem op Stichtse Vecht Beweegt is een stem op een betrokken, transparante en deskundige lokale partij.

Reacties gesloten