ACTUEEL

Januari 2018

Stichtse Vecht Beweegt vraagt een interpellatiedebat aan ter voorkoming van mogelijke geldverspilling door het college van Stichtse Vecht. De partij is verbijsterd en vindt het onbegrijpelijk dat er een Raadsbesluit is genomen die enorme financiële risico’s voor de gemeente Stichtse Vecht tot gevolg kan hebben.

De partij vraagt dan ook een interpellatiedebat binnen de gemeenteraad van de gemeente Stichtse Vecht aan. De reden voor dit debat is de werkwijze van het college voorafgaand aan het Raadsbesluit dat is genomen over het onderhands aanbesteden van aanleg en onderhoud van de totale openbare verlichting binnen de gemeente Stichtse Vecht.

Tijdens de raadsvergadering van 19 december 2017 heeft Stichtse Vecht Beweegt gevraagd om het betreffende punt van de agenda te halen. De reden van dit verzoek was dat de commissie en de raad niet de beschikking hadden over essentiële stukken om juridisch en financieel een gewogen besluit te nemen. De gewenste transparantie die Stichtse vecht Beweegt voor staat ontbreekt.

Daar komt nog bij dat de huisadvocaat van de gemeente Stichtse Vecht al eerder had gewaarschuwd dat de gemeente bij onderhandse aanbesteding handelt is strijd met de aanbestedingswet van 2012 en daarbij zeer grote financiële risico’s loopt.

Naast deze financiële risico’s die worden genomen is er volstrekte onduidelijkheid hoe de 4,3 miljoen euro als overname waarde tot stand is gekomen. Een duidelijke onderbouwing voor dit enorme bedrag ontbreekt in de aangeleverde stukken. Kennelijk is dit onderhands geregeld met de partij aan wie onderhands wordt aanbesteed. Dit roept duidelijk vragen op.

Juist door het ontbreken van deze stukken en het goedkeuren door de raad om toch onderhands aan te besteden kan de terechte vraag gesteld worden of hier wel sprake is van een transparante en betrouwbare overheid. Dit zijn zaken die niet hadden mogen gebeuren.

In totaal is bij deze onderhandse aanbesteding een bedrag van 4,3 miljoen euro gemeenschapsgeld gemoeid.  Stichtse Vecht Beweegt wijst erop dat de inwoners toch dit enorme bedrag aan gemeenschapsgeld op moeten brengen.

Stichtse Vecht Beweegt vindt dan ook de gemeenteraad gemeenschapsgeld op een juiste en doelmatige wijze in moet zetten. Met het raadsbesluit dat nu is genomen op basis van te veel onduidelijkheden en financiële risico’s is hier geen sprake van.

Reacties gesloten