WAT DOEN WIJ

2014
November Motie SVB – openbare toiletten station Breukelen unaniem aangenomen
2015
Januari Motie SVB : beperking zwaar verkeer en snelheid, niet aangenomen
Maart Motie SVB : onderzoek naar incasso 400.000 bij Keijserrijck niet aangenomen
Mei: motie SVB en LB: Oostkanaaldijk op 80km houden aangenomen.
Juni: SVB: herplaatsen halfpipe Loenen aangenomen.
2016
Maart Motie SVB opschorten : verkoop gemeentelijk vastgoed tot aan vaststelling beleidskaders door gemeenteraad aangehouden, en later tot vaststelling geleid
April amendement SVB : kleinschalig kamperen overgenomen College B&W
November motie SVB nav enquête: raadszaal huren en suggesties bewoners gebruik Koetshuis niet aangenomen
November Motie van wantrouwen SVB-CDA-LB-M2000-HVV:weth. v.d. Horst motie verworpen, wel volgende dag afgetreden
December  motie M10 SVB-PvdA-Groenlinks-VVD-D66-LB-Streekbelangen-M2000-HVV: onderzoek toekomstige WSW ???
2017
Maart  Motie M-13 SVB– PvdA-LB-M2000 : opdracht meer duidelijkheid voor 21/3 inzake BSWW niet aangenomen
Mei Motie M-19 SVB– PvdA-M2000- Groenlinks: stimulering woningbouw Kockengen- dmv beleidspunten vanaf begin bij ontwikkelaar neer te leggen, woonvisie 2017-2022 niet aangenomen
Juli Motie SVB– CDA-HVV-LB: invoeren spoorboekje bij bestemmingsplannen aangenomen
September Motie SVB-M2000-LB-CDA-PvdA: sociaal Domein, doorstart Sterke Basis voor 9/12 op papier aangenomen en uitgevoerd
Oktober Motie SVB: schuldhulpverlening overgenomen door College
7-11 Motie SVB-LB  : herijking omgekeerd inzamelen aangehouden
7-11 Motie SVB-Groenlinks-HVV: oplaadpunten elektrische auto en fiets in overleg met wijk en dorpsraden motie aangenomen
SVB: digitaal zienswijze indienen bij bestemmingsplannen op verzoek ingevoerd

Reacties gesloten